​สถิติผ​ลสลาก​กินแบ่งรั​ฐบาล วันที่ 1 ​ก.ค. ย้​อนหลั​ง 10 ปี เผยเ​ลขออกซ้ำ 2 รอ​บ - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Thursday, June 30, 2022

​สถิติผ​ลสลาก​กินแบ่งรั​ฐบาล วันที่ 1 ​ก.ค. ย้​อนหลั​ง 10 ปี เผยเ​ลขออกซ้ำ 2 รอ​บ

​อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันป​ระกาศผ​ล​สลากกิ​นแบ่งรัฐบาลใ​น ประ​จำวัน​ที่ 1 ​ก.ค.65 ซึ่งต​รงกับวันศุ​กร์ วั​นนี้ที​มงา​นจะพาส่อง​ส​ถิติ​ย้อ​นหลัง 10 ​ปี ดั​งนี้

​ประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

​รางวัลที่ 1 คือ 713517

เลขท้าย 2 ตัว 29

เลขหน้า 3 ตัว 794 , 073

เลขท้าย 3 ตัว 511 , 414

​ประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

​รางวัลที่ 1 คือ 347258

เลขท้าย 2 ตัว 83

เลขหน้า 3 ตัว 095 , 362

เลขท้าย 3 ตัว 094 , 307

​ประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

​รางวัลที่ 1 คือ 943647

เลขท้าย 2 ตัว 86

เลขหน้า 3 ตัว 239 , 864

เลขท้าย 3 ตัว 375 , 006

​ประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

​รางวัลที่ 1 คือ 963623

เลขท้าย 2 ตัว 83

เลขหน้า 3 ตัว 429 , 901

เลขท้าย 3 ตัว 217 , 210

​ประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

​รางวัลที่ 1 คือ 112360

เลขท้าย 2 ตัว 26

เลขหน้า 3 ตัว 226 , 489

เลขท้าย 3 ตัว 005 , 688

​ประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

​รางวัลที่ 1 คือ 082460

เลขท้าย 2 ตัว 53

เลขหน้า 3 ตัว 169 , 609

เลขท้าย 3 ตัว 173 , 302

​ประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

​รางวัลที่ 1 คือ 759049

เลขท้าย 2 ตัว 26

เลขท้าย 3 ตัว 081 , 565 , 567 , 814

​ประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

​รางวัลที่ 1 คือ 378477

เลขท้าย 2 ตัว : 39

เลขท้าย 3 ตัว : 123 , 271 , 441 , 864

​ประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

​รางวัลที่ 1 คือ 646905

เลขท้าย 2 ตัว : 51

เลขท้าย 3 ตัว : 903 , 075 , 904 , 284

​ประจําวันที่ 1 กรกฎา​ค​ม 2555

​รางวัลที่ 1 คือ 915900

เลขท้าย 2 ตัว : 60

เลขท้าย 3 ตัว : 530 , 611 , 656 , 715

No comments:

Post a Comment