​ส่องส​ถิ​ติ​หว​ย​ออกวั​นพุธ ​ย้อน​หลัง 10 ​ปี พบเ​ลขดั​งเ​คย​ออกซ้ำ 4 ​ร​อ​บ - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Wednesday, October 25, 2023

​ส่องส​ถิ​ติ​หว​ย​ออกวั​นพุธ ​ย้อน​หลัง 10 ​ปี พบเ​ลขดั​งเ​คย​ออกซ้ำ 4 ​ร​อ​บ

​อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันประ​กาศ​ผลสลา​กกินแบ่งรัฐบา​ลประจำ​วันที่ 1 พ.ย. 2566 ซึ่​ง​งวดนี้ตร​งกับวั​นพุ​ธ วัน​นี้ทีมงา​นจะพาส่​องสถิติหวย​ออกวั​นพุธ ย้อนห​ลัง 10 ปี ​มาใ​ห้ชมกันค่ะ

​วันที่ 16 สิงหาคม 2566

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 471782

เลขท้าย 2 ตัว 67

เลขหน้า 3 ตัว 431 , 739

เลขท้าย 3 ตัว 737 , 742

​วันที่ 1 มีนาคม 2566

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออ​ก 417652

เลขท้าย 2 ตัว 55

เลขหน้า 3 ตัว 577 919

เลขท้าย 3 ตัว 748 984

​วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 297411

เลขท้าย 2 ตัว 92

เลขหน้า 3 ตัว 181 789

เลขท้าย 3 ตัว 101 664

​วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 121789

เลขท้าย 2 ตัว 64

เลขหน้า 3 ตัว 532 722

เลขท้าย 3 ตัว 157 973

​วันที่ 1 มิถุนายน 2565

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 319196

เลขท้าย 2 ตัว 02

เลขหน้า 3 ตัว 679 817

เลขท้าย 3 ตัว 213 652

​วันที่ 16 มีนาคม 2565

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 737867

เลขท้าย 2 ตัว 03

เลขหน้า 3 ตัว 349 985

เลขท้าย 3 ตัว 788 989

​วันที่ 1 ธันวาคม 2564

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 077258

เลขท้าย 2 ตัว 82

เลขหน้า 3 ตัว 739 740

เลขท้าย 3 ตัว 401 485

​วันที่ 1 กันยายน 2564

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 114475

เลขท้าย 2 ตัว 79

เลขหน้า 3 ตัว 278 302

เลขท้าย 3 ตัว 123 458

​วันที่ 16 มิถุนายน 2564

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออ​ก 691861

เลขท้าย 2 ตัว 17

เลขหน้า 3 ตัว 007 054

เลขท้าย 3 ตัว 447 668

​วันที่ 30 ธันวาคม 2563

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออ​ก 803628

เลขท้าย 2 ตัว 19

เลขหน้า 3 ตัว 336 804

เลขท้าย 3 ตัว 321 924

​วันที่ 16 ธันวาคม 2563

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 201303

เลขท้าย 2 ตัว 70

เลขหน้า 3 ตัว 377 828

เลขท้าย 3 ตัว 072 517

​วันที่ 16 กันยายน 2563

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 244083

เลขท้าย 2 ตัว 57

เลขหน้า 3 ตัว 127 220

เลขท้าย 3 ตัว 623 853

​วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 347258

เลขท้าย 2 ตัว 83

เลขหน้า 3 ตัว 095 362

เลขท้าย 3 ตัว 094 307

​วันที่ 1 เมษายน 2563

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 051095

เลขท้าย 2 ตัว 22

เลขหน้า 3 ตัว 285 430

เลขท้าย 3 ตัว 191 364

​วันที่ 16 ตุลาคม 2562

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 812564

เลขท้าย 2 ตัว 15

เลขหน้า 3 ตัว 255 625

เลขท้าย 3 ตัว 132 598

​วันที่ 1 สิงหาคม 2561

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 386602

เลขท้าย 2 ตัว 78

เลขหน้า 3 ตัว 832 903

เลขท้าย 3 ตัว 549 726

​วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 248038

เลขท้าย 2 ตัว 85

เลขหน้า 3 ตัว 527 980

เลขท้าย 3 ตัว 225 602

​วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 075629

เลขท้าย 2 ตัว 20

เลขหน้า 3 ตัว 130 357

เลขท้าย 3 ตัว 047 506

​วันที่ 17 มกราคม 2561

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 203823

เลขท้าย 2 ตัว 50

เลขหน้า 3 ตัว 624 799

เลขท้าย 3 ตัว 236 397

​วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 533726

เลขท้าย 2 ตัว 85

เลขหน้า 3 ตัว 165 425

เลขท้าย 3 ตัว 036 485

​วันที่ 16 สิงหาคม 2560

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 715431

เลขท้าย 2 ตัว 37

เลขหน้า 3 ตัว 115 302

เลขท้าย 3 ตัว 253 945

​วันที่ 1 มีนาคม 2560

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 978453

เลขท้าย 2 ตัว 78

เลขหน้า 3 ตัว 450 560

เลขท้าย 3 ตัว 052 577

​วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 054672

เลขท้าย 2 ตัว 42

เลขหน้า 3 ตัว 066 807

เลขท้าย 3 ตัว 426 628

​วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออ​ก 858383

เลขท้าย 2 ตัว 44

เลขหน้า 3 ตัว 040 682

เลขท้าย 3 ตัว 558 570

​วันที่ 1 มิถุนายน 2559

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออ​ก 511825

เลขท้าย 2 ตัว 14

เลขหน้า 3 ตัว 111 775

เลขท้าย 3 ตัว 880 937

​วันที่ 16 มีนาคม 2559

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 134918

เลขท้าย 2 ตัว 32

เลขหน้า 3 ตัว 855 877

เลขท้าย 3 ตัว 004 973

​วันที่ 30 ธันวาคม 2558

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 008217

เลขท้าย 2 ตัว 02

เลขหน้า 3 ตัว 246 264

เลขท้าย 3 ตัว 596 895

​วันที่ 16 กันยายน 2558

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 743148

เลขท้าย 2 ตัว 06

เลขหน้า 3 ตัว 209 435

เลขท้าย 3 ตัว 084 375

​วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 759049

เลขท้าย 2 ตัว 26

เลขท้าย 3 ตัว 081 565 567 814

​วันที่ 1 เมษายน 2558

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 605704

เลขท้าย 2 ตัว 70

เลขท้าย 3 ตัว 557 558 861 962

​วันที่ 1 ตุลาคม 2557

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออ​ก 375615

เลขท้าย 2 ตัว 44

เลขท้าย 3 ตัว 086 159 251 520

​วันที่ 16 กรกฎาคม 2557

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 468728

เลขท้าย 2 ตัว 45

เลขท้าย 3 ตัว 104 117 205 944

​วันที่ 16 เมษายน 2557

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 153406

เลขท้าย 2 ตัว 26

เลขท้าย 3 ตัว 013 344 355 634

​วันที่ 16 ตุลาคม 2556

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 963289

เลขท้าย 2 ตัว 60

เลขท้าย 3 ตัว 402 529 876 952

​วันที่ 16 มกราคม 2556

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 820981

เลขท้าย 2 ตัว 08

เลขท้าย 3 ตัว 196 334 374 555

​วันที่ 1 สิงหาคม 2555

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 895590

เลขท้าย 2 ตัว 50

เลขท้าย 3 ตัว 599 745 796 820

​วันที่ 16 พฤษภาคม 2555

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 814418

เลขท้าย 2 ตัว 31

เลขท้าย 3 ตัว 101 309 504 902

​วันที่ 2 พฤษภาคม 2555

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 889501

เลขท้าย 2 ตัว 29

เลขท้าย 3 ตัว 426 468 589 597

​วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

​รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 320605

เลขท้าย 2 ตัว 32

เลขท้าย 3 ตัว 426 498 598 749

No comments:

Post a Comment