เมื่อเราถึงตาจน บุญของพ่อแม่ สามารถช่วยเราได้ - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Thursday, June 20, 2019

เมื่อเราถึงตาจน บุญของพ่อแม่ สามารถช่วยเราได้เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดดีได้ดีมากๆ สำหรับทุกคน

ยามชีวิตถึงตาจน บุญของพ่อแม่

พลิกชีวิตเราได้

ทุกครั้งที่ชีวิตพบอุปสรรค

ทุกครั้งที่เจอแต่ปัญหามืดแปดด้าน

อย่าทำร้ายตัวเองซ้ำ ด้วยการทำสิ่งไม่ดีเพิ่ม

หรือคิดว่าขอแค่แก้ปัญหา ให้ผ่าน

แต่ไปสร้างความทุกข์แก่ผู้อื่น

จากที่มืดก็จะยิ่งมืดไปอีก

มาลองตั้งสติ ตั้งสัจจะให้แน่วแน่

นับต่อจากนี้ขอลดละสิ่งไม่ดีทั้งหลาย ทั้งปวง

จะสร้างบุญไม่ว่าจะน้อยใหญ่ เพียงใด

ทำจิตให้ผ่องใสมากที่สุด เท่าที่มากได้

ตั้งจิตน้อมลงระลึก ถึงความรัก

ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ ของพ่อแม่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ที่อำนวยพรได้จริง ที่ไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหน

ทั้งที่ท่านยังอยู่ เป็นพระพรหม เป็นเทวดาที่มี ลมหายใจ

หรือแม้ท่านจากไปแล้ว

เป็นเทวดาประจำตัวที่คอยดูแล

ช่วยเหลือเรา

และเราเป็นผู้เกิดมาหลายภพชาติ

ย่อมมีพ่อแม่ในทุกภพทุกชาติที่เกิด

ในทุกสถานะ ทุกวรรณะแน่นอน มากมายมหาศาล

คนที่มีลูก รักลูกมากแค่ไหน

ให้ทุกอย่างได้เพื่อลูก

พ่อแม่เราก็รักเรามาก

ให้ทุกอย่างได้เช่นกัน

ลองตั้งจิตดีๆ ขอเมตตาขอบุญบารมี

พ่อแม่ในทุกภพชาติ

บุญที่เราเคยทำมาในทุกภพทุกชาติ

ในชาติปัจจุบัน

ที่เรานึกได้รวมเป็นมหาบุญกุศล

ขออำนาจแห่งบุญพาเราให้พบทางออก

พาเราให้มีปัญญา พาเราให้ออกมาจากความมืด

พาเราให้พ้นจากอุปสรรคกรร มทั้งปวง

สำหรับคนในชาตินี้ พบความทุกข์กาย ทุกข์ใจ

เพราะพ่อแม่เป็นฝ่ายดี

ขอให้ลองให้อภัย ถอยออกจากความไม่ชอบใจ

ถอยออกจากความขุ่นใจ

ถอยออกจากวงเวียน ให้อโหสิต่อกัน

ก็เป็นบุญใหญ่มากแล้วในชาตินี้

บุญใหญ่แห่งการให้อภัยทานนี้

และพาเราให้พ้น

จากอุปสรรคกรร มทั้งปวงได้เช่นกัน

No comments:

Post a Comment