ไ ขข้อสรุ ปบัตรค น จ น ได้เงิ นจากโ ค รง การเร าช นะ - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Thursday, April 8, 2021

ไ ขข้อสรุ ปบัตรค น จ น ได้เงิ นจากโ ค รง การเร าช นะ


สำหรับด้านบัตรสวัสดิการเเห่งรั ฐหรือบัตรค นจ นได้เงิ นโครงการเ ราช นะกี่บ าท
เร ามีคำตอบมาให้ทุกท่านเเล้วเร าลองชมพร้อมกันเลยจ้า
โครงการเร าช นะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่ าครองชีพ สูงสุด 7,000 บ าทให้กลุ่มผู้ที่เข้าเกณฑ์ประมาณ 30 ล้านคน
โดยสามารถใช้ได้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ และผู้ที่มีแอปเป๋าตัง
เเละกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ รับสิทธิ์อย่ างไร / กลุ่มบัตรคนจนรับเงิ นเร าช นะอย่ างไร

โครงการ าช นะอัตโนมัติผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (ประมาณ 14 ล้านร า ย) โดยเริ่มโอนตามตาร างดังนี้
เริ่มโอนเงิ นเข้าบัตร 5 ก.พ.
-5 ก.พ. ได้รับวงเงิ น 675 /700 บ าท
-12 ก.พ. ได้รับวงเงิ น 675 /700 บ าท
-19 ก.พ. ได้รับวงเงิ น 675 /700 บ าท
-26 ก.พ. ได้รับวงเ งิน 675 /700 บ าท
-5 มี.ค. ได้รับวงเงิ น 675 /700 บ าท
-12 มี.ค. ได้รับวงเ งิน 675 /700 บ าท
-19 มี.ค. ได้รับวงเงิ น 675 /700 บ าท
-29 มี.ค. ได้รับวงเงิ น 675 /700 บ าท

สำหรับท่านที่ เคยได้รับเงิ น 800 บ าท/เดือน จะได้รับเพิ่มอีก สัปดาห์ละ 675 บ าท รวมรับทั้งสิ้น 5,400 บ าท
เเละท่านที่ เคยได้รับเงิน 700 บ าท/เดือน จะได้รับเพิ่มอีก สัปดาห์ละ 700 บ าท รวมรับทั้งสิ้น 5,600 บ าท
ร ายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐจะได้รับวงเงิ นเพิ่มกำลัง 500 บาท x 3 เดือน รวมรับ 1,500 บ าทอยู่ก่อนแล้ว
-1 มกราคม ได้เพิ่ม 500 บ าท
-1 กุมภาพันธ์ ได้เพิ่ม 500 บ าท
-1 มีนาคม ได้เพิ่ม 500 บ าท

เมื่อนำยอดวงเงิ นโครงการเร าช นะ + โครงการเพิ่มกำลังซื้อ = 7,000 บ าท

No comments:

Post a Comment