วิธีสมัครกู้ สินเชื่อกรุงไทยเอนกประสงค์ 50,000 ผ่อนแค่ 933 ไม่ต้องค้ำ ไม่ต้องโอนก่อน - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Tuesday, May 4, 2021

วิธีสมัครกู้ สินเชื่อกรุงไทยเอนกประสงค์ 50,000 ผ่อนแค่ 933 ไม่ต้องค้ำ ไม่ต้องโอนก่อน


อีกหนึ่งบริการสินเชื่อที่น่าสนใจมาก แนะนำว่า Bang jaab.com ไม่พลาดที่จะยิบมาแนะนำกัน สำหรับ สินเชื่อ Smart Money จากธนาคาร กรุงไทย ที่มีวงเงินกู้ยืม ได้ตั้งแต่ 20,000 – 1 ล้าน หรือ สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่มีบัญชีกับธนาคารกรุงไทยก็สามารถ กู้ยืมเงิน ได้ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ไม่ต้องใช้บุลคลค้ำประกัน

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money เป็นบริการสินเชื่อเอนกประสงค์ จาก ธนาคารกรุงไทย ที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามที่ต้องการ จะนำไปเงินลงทุน ใช้จ่ายใจการค้าขาย เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว ขยาดธุจกิจ หรือ ใช้จ่ายหนี้ต่างๆ โดยมีวงเงินกู้ยืม สูงสุด ที่ 1 ล้านบาท หรือไไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สมัครได้ง่ายโดยที่ผู้กู้ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน
สินเชื่อ Smart Money จาก ธนาคารกรุงไทย สามารถ สมัครยื่นขอ กู้ยืมเงิน ได้เลยทุกอาชีพ ถือว่าเป็นอีกทางเลือกของคนที่ต้องการ เงินสดเพิ่มสภาพคล่อง นำไปใช้จ่ายหมุนเวียนต่างๆ โดยสามารถกู้ยืมเงิน ได้ตามต้อง วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท จะกู้ฉุกเฉิน 20,000 กู้เป็นเงินสำรอง 50,000 หรือจะกู้เพื่อใช้จ่ายลงทุน 100,000 ก็สามารถกู้ยืมได้สบาย โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ถือว่าเป็นบริการสินเชื่อที่น่าสนใจมากๆ ตอบโจทย์ สำหรับ ผู้ที่ต้องการเงินสำรองเพื่อใช้จ่าย หรือ เงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยมีจุดเด่น ที่วงเงินกู้ยืมสูง โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุลคลในการค้ำกัน สนใจสมัครดูรายละเอียดสินเชื่อตามนี้ได้เลย
3 สินเชื่อ ออมสิน กู้ง่าย 30,000-50,000 ไม่ต้องค้ำ เบิกใช้ได้เลย
รายละเอียด สินเชื่อกรุงไทย Smart Money
วงเงินกู้ยืม
-กู้ยืมเงิน ได้ตั้งแต่ 20,000 – 1 ล้าน
-กู้ยืมเงิน ได้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1 ล้านบาท
จุดเด่น
-ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็สมัครได้
-ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือคนค้ำประกัน
อัตราดอกเบี้ย
-อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี
คุณสมบัติสมัคร สินเชื่อกรุงไทย Smart Money
-บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท
-มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
-เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำเดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
-ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
วิธีสมัคร สินเชื่อกรุงไทย Smart Money
สมัคร สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ออนไลน์ คลิกที่นี่
-ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลเพิ่มเติมสมัคร สินเชื่อกรุงไทย Smart Money คลิกที่นี่
เอกสารสมัคร สินเชื่อกรุงไทย Smart Money
-สำเนาบัตร ประชาชน
-สำเนา ทะเบียนบ้าน
-บัตรประจำตัว พนักงาน (ถ้ามี)
-ต้นฉบับ หนังสือ รับรอง รายได้ หรือสลิป เงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับ หลักฐานอื่น ที่ แสดงรายได้ ที่เชื่อถือได้
สินเชื่อกสิกรไทย อาชีพอิสระยืมได้ 30,000 ไม่ต้องค้ำ ผ่อนแค่ 600
-Statement รายงาน เงินเข้า-ออก
-บุคคล ทั่วไป ที่มีรายได้ ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
-เจ้าของ ร้านค้า รายย่อย ทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนา หนังสือ รับรอง การจดทะเบียน (ถ้ามี) หรือสำเนา ทะเบียน การค้า (ถ้ามี)
-เอกสาร ใบแจ้งยอด บัญชี สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต เดือนล่าสุด หรือเอกสาร อื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระ ค่าสินเชื่อ

No comments:

Post a Comment