คนเคยนอกใจกัน ทำยังไงก็ไม่มีทางซื่อสัตย์ - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Wednesday, June 19, 2019

คนเคยนอกใจกัน ทำยังไงก็ไม่มีทางซื่อสัตย์คุณเคยคิดหรือไม่ว่า คนที่เขานอกใจเราแล้ว

เราจะกลับมาซื่อสัตย์ได้หรือไม่

และถ้าหากจะให้พูดถึงเรื่องความรักแล้วนั้น

เป็นสิ่งที่ใครก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง

คนเคยนอกใจกัน ทำยังไงก็ไม่มีทางซื่อสัตย์

นั่นก็คือในเรื่องของ “การนอกใจ”

เพราะมันเป็นเครื่องที่สื่อว่าการที่คนเรารักกัน

แล้วแสดงอาการนอกใจนั้น

มันเป็นการทำ ร้ า ย จิตใจซึ่งกันและกันมาก

เส้นทางการวิจัยได้เปิดเผย

และให้ข้อมูลทราบมาว่า

หากคนเราเคยนอกใจ 1 ครั้ง

แน่นอนว่าย่อมมีครั้งต่อๆไปตามมาอย่างแน่

และสิ่งที่จะได้กลับคืนมานั่นก็คือความซื่อสัตย์

อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องระแวงไปตลอด

และจ้องจับผิดไปตลอด เราไปดู ร า ย ละเอียด

เกี่ยวกับเรื่องนี้กัน เราได้รวบรวมมา

ให้คุณผู้อ่านได้ทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว

ผลจากงานวิจัยที่ใช้ชื่อว่า

‘The Brain Adapts To Dishonesty’

ของ Neil Garret และทีมงาน

จากสถาบันวิจัยและทดลอง

ด้านจิตวิทยาแห่งกรุงลอนดอน

พวกเขามีขั้นตอนการวิจัยดังนี้

นำอาสาสมัครที่เป็นคู่รักกัน

มาแบ่งเป็นสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งมองเห็นภาพ

ไม่ชัดจึงต้องคอยเดาว่ามี

เหรียญในขวดโหลอยู่กี่เหรียญ

ส่วนอีกฝั่งที่มองเห็นภาพชัด

จะต้องคอยช่วยเหลือคนรัก

ที่เป็นคนเดาจำนวนเหรียญ

ทั้งนี้ นักวิจัยได้ตั้งข้อแม้ไว้ว่า

ถ้าหากอาสาสมัครฝั่งที่ต้องเดา

จำนวนเหรียญทายผิด อีกฝั่งหนึ่ง

จะได้รางวัลเยอะกว่า แน่นอนว่า

อาสาสมัครส่วนใหญ่เลือก

ที่จะพูดโกหกคนรักของตัวเองมากกว่า
จากการทดลองกับอาสาสมัครกลุ่ม

ดังกล่าวและการเฝ้าสังเกตผลการ

ทำงานของสมองส่วน Amygdala

ทำให้ทีมวิจัยได้คำอธิบายถึงพฤติ ก ร ร ม

ของผู้ที่มีนิสัยขี้โกหกคู่รักว่า

เมื่อคนเรารู้จักที่จะโกหกครั้งแรกแล้ว

ครั้งต่อไปเมื่อพวกเขาโกหกจะรู้สึกผิดน้อยลง

ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงาน

ในสมองของส่วนที่เรียกว่า Amygdala

ซึ่งเป็นส่วนที่คอยตอบสนองต่อปฏิกริยา

และพฤติ ก ร ร ม ในเชิงลบของมนุษย์ …

ทุกครั้งที่เราพูดโกหก งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า

บริเวณส่วนนี้ของสมองจะมีปฏิกริยา

ตอบสนองที่ด้อยลงเรื่อยๆ

ขอบคุณแหล่งที่มา : siambest8.com

No comments:

Post a Comment