วิธีไหว้ “ท้าวเวสสุวรรณ” ชีวิตไม่ราบรื่น ทำอะไรติดขัดให้ขอทาน - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Tuesday, June 18, 2019

วิธีไหว้ “ท้าวเวสสุวรรณ” ชีวิตไม่ราบรื่น ทำอะไรติดขัดให้ขอทานเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ในเรื่องของความศรัทธาเคยไหมที่บนบานขอพรอะไรแล้วไม่สัมฤทธิ์ผล อาจจะไม่ใช่เพราะท่านไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่อาจจะเป็นพระบารมีผู้ขอนั้นไม่ถึงหรือไม่ก็ขอพรบนบานไม่ถูกวิธี จึงทำให้ไม่สมหวังดังที่เคยขอเอาไว้ สำหรับใครที่อยากจะขอพรกับ ท้าวเวสสุวรรณ ให้ชีวิตพบความสุขความเจริญ วันนี้เราเอาวิธีการขอพรบนบานมาบอกให้กับทุกท่าน โดยเฉพาะกับท่านที่กำลังเจอปัญหาใหญ่หนักใจก็จะค่อย ๆ ห า ย ทุ ก ข์ได้ในเร็ววันท้าวเวสสุวรรณ

หากต้องการจะไหว้บนบานกับท้าวเวสสุวรรณไม่ต้องเดินทางไปหาที่ไหนเพราะว่าท่านสามารถไหว้เองที่บ้านได้เลย โดยการหาบูชารูปของท่านมาไว้ที่บ้านแล้วก็ไหว้โดยวิธีการไหว้บนมีดังนี้– อาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วแต่งกายสุภาพ

– เข้าห้องพระจากนั้นสมาทานศีล 5 แล้วก็สวดมนต์ โดยเป็นการสวดบทบูชาพระรัตนตรัย พาหุง ชินบัญชร

– เอาธูปหอมมา 9 ดอก พร้อมพวงมาลับดอกดาวเรืองหรือดอกกุหลาบก็ได้ 1 พวง

– จุดธูปหอมทั้ง 9 ดอก แล้วพนมมือสวดพระคาถาท้าวเวสสุวรรณ ดังนี้

ตั้งนะโมฯ 3 จบ จากนั้น สวดคาถาบูชา ท้าวเวสสุวรรณอิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณจาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะสาธุ กล่าวชื่อ นามสกุล อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ขอกราบกราน องค์สมเด็จ พ ร ะ สัมมา สัมพุทธเจ้า พ ร ะ ธรรม และ พ ร ะ อริยสงฆ์ ทั้งหมดทั้งมวล

กราบขอบารมี องค์เสด็จ ปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณ ผู้เป็นมหาราช ที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือ เป็นผู้ดูแล และ รั ก ษ า ม นุ ษ ย์ ใน พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น าขออัญเชิญเสด็จ มารับ การกราบไหว้ บูชาของพวกลู ก เหล่านี้ เมื่อเสด็จ ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้ทรงรับทราบแล้ว โปรดประทานพรให้ลู กๆ และ ครอบครัว ประสบ แต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และ ขอให้เสด็จ ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆ และ ครอบครัวปราศจาก ภั ย ทั้งหลาย อั น ต ร า ย ทั้งปวง ตลอดไปด้วยเทอญ สาธุ

หากท่านมีความ ทุ ก ข์ เรื่องใดๆ จะบนก็ให้กล่าวดังนี้

เนื่องจากตอนนี้ ลูกมี ทุ ก ข์ มีเคราะห์ เรื่องลูก จึงขอกราบ ขอบารมี เสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดช่วยปัดเป่า ทุ ก ข์ หรือเคราะห์ เรื่อง.. ลูกขอพึ่งบารมี พ ร ะ พุทธ พ ร ะ ธรรม พ ร ะ สงฆ์ และ ท่านท้าวเวสสุวรรณ และบริวาร ขอให้เรื่อง.. ลูกขอบนท่านด้วย เมื่อสำเร็จผล ลูกจะทำกุศลถวาย ให้ขอเสด็จ ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอนุเคราะห์ลูก ด้วยเถิดเจ้าคะ สาธุ สาธุ การบนบานนั้นหากบนบานในเรื่องสำคัญ ต้องปฏิบัติตามนี้

– บนเรื่องการงาน ให้ท่านบนด้วย สังฆทานหนึ่งชุด ในสังฆทาน ให้มีรองเท้า พ ร ะ 1 คู่ อาสนสงฆ์ 1 ผืน พ ร ะ พุทธรูป 1 องค์ เข็มกับด้าย 1ชุด

– บนเรื่องการเงิน ให้ท่านบนด้วย สังฆทาน หนึ่งชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท หรือถวาย พ ร ะ พุทธรูป 9 นิ้ว

– บนเรื่องความรัก หรือครอบครัว ให้บนด้วยการ ถวายดอกกุหลาบแดง บูชารูปปั้น ท่านท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดไหนก็ได้ 9 ดอก ถือศีลแปด วันตัว วันที่เราเกิด และวันพระ

– บนเรื่องความ เจ็ บ ป่ ว ย และ สุขภาพ ให้ท่านบนด้วย การถวายหนังสือสวดมนต์ ยิ่งเป็นสวด 9 ตำนาน 12 ตำนานยิ่งดี ถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา กี่ตัวก็ได้

– บนเรื่องการเรียน ให้บนด้วย การทำบุญสร้าง พ ระไตรปิฎก ตำราเรียน นักธรรม หรือจะถวายเป็นค่าเล่าเรียนสงฆ์ หรือสามเณร ในวัดที่มี พ ร ะ สงฆ์เรียน พ ร ะ ปริยัติธรรม ก็ได้

– บนเรื่องสอบบรรจุ สอบเข้า ทำงาน และ เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย ให้บนด้วย สังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว ร่มถวายสงฆ์ 1 คัน ข้าวของทุกชนิดในการบนแต่ละอย่างเมื่อได้ไหว้ตามวิธีข้างบนก่อนจึงค่อยบนบานศาลกล่าว เมื่อท่านได้ดั่งปรารถนาแล้วจึงให้ไป ทำบุญ ถวายวัดไหน ก็ได้ ที่เป็นวัดใน ศ า ส น า พุ ท ธ แล้วกรวดน้ำ อุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณ และบริวาร ที่ท่านสงเคราะห์เราทุกเรื่องกำหนดการ คือไม่เกิน 1 เดือน เห็นผล การถือศีลแปด ถือที่ไหน ก็ได้ ขอให้ครบในตัวศีล เป็นพอการบน ต้องเป็นเรื่องที่ ไม่ผิดศีลธรรมเทพ เทวดามีจริง ไม่ได้ทอดอาลัย หรือ ทิ้งมนุษย์ หากแต่ ม นุ ษ ย์ ระลึกถึง โดยความไม่ถูก ไม่เหมาะสม จึงไม่ได้รับการสงเคราะห์ การให้บนเช่นนี้ คือ ให้ทำบุญด้วยตนเอง จะได้ไม่ติดหนี้ บารมีเทพเทพนั้นสงเคราะห์คน ไม่ได้หวังผลใดๆ เพราะจิตถึงความเป็นเทวะ แล้วไม่มีความจำเป็นใด ที่จะต้องมาเรียกร้อง พึ่งกินของเซ่นสรวง สั ง เ ว ย หรือไม่ได้เรียกร้องให้ใครมา กราบไหว้ ยกย่อง พวกที่ให้ไปยกย่อง หรือกราบกราน พิธีรีตองแปลกๆ ให้ตรองดูเถิด ว่าใช่วิถีเทวดาไหม เลยอ้างตนให้ดูสูงดังเทพ อย่างน้อย มนุษย์จากไปให้ไปเป็น เทวดา หรือเสมอตัว เป็น ม นุ ษ ย์ เหมือนเดิม อย่าให้ลงอบายภูมิเลย แล้วเร่งสู่ทางพระนิพพานเมื่อรู้วิธีบนก็จะต้องรู้วิธีแก้นะ โดยเฉพาะใครที่บนแล้วได้รับสิ่งที่บนเรียบร้อย เราก็ไม่อาจจะหาหลักฐานอะไรมาวัดได้ว่าใครเป็นคนอำนวยความสำเร็จมาให้เรากันแน่ นอนว่าสำคัญสุดคือ ความพยๅยๅมของตัวเราเองว่าจะต้องเต็มที่กับมันแล้วการบนบานกับท้าวเวสสุวรรณเข้ามาช่วยอีกแรงก็จะยิ่งส่งผลให้ประสบความสำเร็จดังที่หวังได้ง่ายมากขึ้น และนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

No comments:

Post a Comment