แล้งจัด ชาวบ้านทนไม่ไหว ทำพิธีแห่นางแมว รอบหมู่บ้าน ขอฝนเทวดา วอนรัฐช่วยแก้ปัญหาด่วน - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Friday, July 19, 2019

แล้งจัด ชาวบ้านทนไม่ไหว ทำพิธีแห่นางแมว รอบหมู่บ้าน ขอฝนเทวดา วอนรัฐช่วยแก้ปัญหาด่วนวันที่ 19 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์รายงานว่า จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิในขณะนี้ทำให้ ประชาชนอำเภอหลายพื้นที่ได้ประสบปัญหาข้าวยืนต้นตายลำคลองบ่อน้ำแห้งขอดขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ในขณะนี้ ในขณะที่หมู่บ้านหนองโมง ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ ก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้เช่นกันจนชาวบ้านจำนวนกว่าร้อยคน มารวมตัวกันทำพิธีแห่นางแมว ตามความเชื่อประเพณีโบราณ ขอฝนในครั้งนี้ด้านนายอนุภาพ นารีรักษ์ ผญบ. ม.5 บ.บ้านหนองโมง ได้เปิดเผยเรื่องราวการจัดพิธีในครั้งนี้ว่าในปีนี้ทางชาวบ้านได้มาปรึกษาว่าขณะนี้ไร่นาประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงไม่มีฝนตกติดต่อกันเป็นระบะเวลานาน แหล่งน้ำทางการเกษตรขาดแคลนน้ำอย่างหนัก จึงคิดว่าจะจัดพิธีแห่นางแมวเพื่อเรียกฝนอย่างน้อยก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและลดปัญหาความเครียดใน สถานการณ์ดังกล่าวให้กับชาวบ้าน ได้ร่วมสนุกสนานฟ้อนรำตามประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายาย โดยจะมีขบวนร้อง รำ ทำเพลง แห่แหนนางแมวไปรอบๆหมู่บ้าน รวมถึงจะมีชาวบ้านข้างทางร่วมบริจาคเพื่อนำเงินไปถวายวัดในหมู่บ้านอีกด้วย ซึ่งถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของคนในหมู่บ้านที่นำเอาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีและชีวิตความเป็นอยู่มาทำเป็นกิจกรรมให้เกิดความสามัคคีของคนในหมู่บ้านในบามที่วิกฤตภัยแล้งขาดน้ำทำนาจนต้องให้มีการแห่นางแมวดังกล่าวซึ่งพิธีแห่นางแมวจะจัดเฉพาะในปีที่แห้งแล้งจัดเท่านั้น

ขณะที่นายสงคราม วงศ์ศรีไข อายุ 75 ปี ปราชญ์ชาวบ้านเอาถึงพิธีกรรมในการจัดพิธีแห่นางแมวขอฝนตามประเพณีคนอีสานโบราณว่า พิธีกรรมดังกล่าวตนเองได้รับการสืบทอดมาจากปู่ย่าตายาย ในการประกอบพิธีดังกล่าว เพราะเชื่อว่าฝนที่ไม่ตกมีเหตุผลหลายประการ เช่น เกิดจากดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง ประชาชนชาวบ้านหย่อนยานในศีลธรรม ทำผิดจารีตประเพณี เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงต้องประกอบพิธีขอฝนและการที่ต้องใช้แมวเป็นตัวประกอบสำคัญในการขอฝนนั้น ถ้าฝนตกครั้งใดแมวจะร้องทันที ชาวบ้านจึงถือเอาเคล็ดนี้เมื่อแมวร้องในเวลาที่ฝนตกจะเป็นเหตุให้ฝนตกลงมาจริงๆ ชาวบ้านจึงร่วมมือกันสาดน้ำและทำให้แมวร้องมากที่สุดโดยเชื่อว่าเสียงแมวร้องจะได้ยินถึงเทวดาที่อยู่เบื้องบนฟ้าจะได้ประทานฝนให้ตกลงมาตามคำอ้อนวอน อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในพิธีกรรมคือขันธ์ 5 ประกอบด้วยดอกไม้ทุเรียนจำนวน 5 คู่ พุ ตะไลเพื่อส่งสัญญาณไปถึงพญาแถนซึ่งชาวอีสานนับถือเป็นอย่างมากที่ส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ สุ่มไก่หรือกรงและที่สำคัญที่เป็นนางเอกของงานคือแมวแต่เนื่องในปัจจุบันไม่สามารถที่จะนำแมวตัวจริงมาประกอบพิธีได้เนื่องจากจะเป็นการผิดกฎหมายในข้อหาทารุณกรรมสัตว์จึงต้องปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย 4.0 โดยการนำตุ๊กตาแมวมาประกอบพิธีแทน และพิธีดังกล่าวจะต้องประกอบไปในช่วงหรือปีที่มีความแห้งแล้งจัด ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลต้นข้าวที่เพาะปลูกอยู่ในแปลงนาประสบกับปัญหาภัยแล้งและส่อเค้าว่า จะได้รับความเสียหาย ซึ่งในปัจจุบันยุค 4.0 ก็ถือว่าเป็นกุศโลบายที่จะส่งสัญญาณไปถึงหน่วยงานราชการให้ช่วยเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านและความหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือโดยต่อมาอีกด้วย

ภาพเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์คลิปคลิปจาก SiamNews

No comments:

Post a Comment