​ต​ อ บ แล้ ว เรื่อ​​ งเรา​ชนะ 7,000 เพิ่ ม 6 เ​ดือ​น - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Tuesday, March 30, 2021

​ต​ อ บ แล้ ว เรื่อ​​ งเรา​ชนะ 7,000 เพิ่ ม 6 เ​ดือ​น


ใกล้ปิด ฉ าก ลง แล้ว สำหรับ เราชนะ รอบนี้ ที่แจก เงิน 7 พันบาทนาน 2 เดือน
ซึ่งหลายๆคนยังอยากให้ ทางรั ฐบ าลเพิ่มระยะเวลาการเยี ยวย า
โครงการเร าชนะ เป็น 6 เดือนเพื่อ ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา cv ในรอบ 2 ที่เกิ ดขึ้นอยู่ในตอนนี้

ล่าสุด นายอาคม รั ฐมนตรีว่าการกระท ร ว งการคลัง
ออกมาตอบแล้วเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว นายอๅคม เผยถึงมาตรการ เร าชนะ
ที่ออกมาในรอบนี้ที่จะให้เงิ นคนละ3,500 บ าท เป็นเวลา 2 เดือน

โดยยืนยันว่า นี่คือมาตรการเพื่อดูแลอย่ างครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มซึ่งได้รับผลกระทบ
ซึ่งยืนยันไ ม่มีการเพิ่มเป็น3หรือ6เดือนแน่นอน เนื่องจากงบประมาณไ ม่เพียงพอบ

แต่มันมีผลกระทบทางอ้อม มาตรการนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั่วไป
ขอบคุณ กระทร วงการคลัง

No comments:

Post a Comment