เห็น ด้วย ไหม ไม่ เ อ า เราเที่ยวด้วยกันเเต่เเจกเราชนะเพิ่มเเทน - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Wednesday, March 31, 2021

เห็น ด้วย ไหม ไม่ เ อ า เราเที่ยวด้วยกันเเต่เเจกเราชนะเพิ่มเเทน


รัฐออกมาแล้ว สำหรับ โ คร งการเราเที่ยวด้วยกัน เฟ ส 3หลัง ครม ห็นชอบโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 มีการปรับปรุงรา ยละเอียดใหม่สำหรับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3ในการดำเนินการต่อจากเฟส 1 และเฟส 2 ที่ผ่ านมา โดยในครั้งนี้จะมีการขยายสิทธิเพิ่มขึ้นอีก 2 ล้านสิทธิ์สำหรับวิธีการใช้งาน เฟส 3

ของทางฝั่ งผู้ประกอบการโรงแรม ก็จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาคือครั้งนี้จะต้องมีการกดให้ความยินยอมในระบบใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทาง ททท.ตรวจสอบได้

นอกจากนี้แต่ละโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งจำนวนห้องพักและช่วงเรตราคาของห้องพัก ให้ทาง ททท เพื่อให้ตรวจวสอบและ ต้องลงทะเบียน และจองที่พักล่วงหน้า 7 วันสำหรับการใช้งานของประชาชนทั่วไป จะต้องลงทะเบียนกับทางโครงการเฟส 3

จากนั้นให้จองที่พักที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการจองที่พักนั้น กำหนดใหม่ว่าต้องจองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

No comments:

Post a Comment