อยากให้เเจกต่อไหม เราชนะรอบ 2 - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Thursday, April 1, 2021

อยากให้เเจกต่อไหม เราชนะรอบ 2


เราชนะได้มีการเเจกงวดสุดท้ายที่จะโอนเเจกประชาชน ซึ่งในส่วนของ น.ส.กุลย าตันติเตมิท เปิดเผยว่าความคืบหน้า กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

เป็นพิเศษที่ลงทะเบีย นเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 15  21 ก.พ. 2564

โดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 5 มี.ค. 2564 และสามารถใช้จ่ๅ ยวงเงินสิท ธิ์ดังกล่าวผ่านบัตรSmart Card ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯจะสามารถทราบผลกๅรคั ดกรอ งคุณสมบัติได้ในวันที่ 11 มี.ค. 2564

ประชาชนหลายๆคนมีความเห็นว่า หากมีเราชนะรอบ 2 อยากให้โอนจ่ๅยทีเดียวเลย 7,000 ไม่ต้องรอจ่ๅยเป็นอๅทิตย์ ซึ่งคงต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไร หากมีเราชนะรอบ 2

No comments:

Post a Comment