เร า​ช นะ​รอบ​ที่ 2 ใคร​รออยู่บ้ า​ง - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 10, 2021

เร า​ช นะ​รอบ​ที่ 2 ใคร​รออยู่บ้ า​ง


ตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของผู้รับสิทธิ์และเมื่อ
ไม่นานในเดือนเมษายนนี้ก็ได้โอนเงิ นจ่ายทีเดียว 7,000 บ าท

ไปให้กลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเหลือพิเศ ษที่ผ่านสิทธิ์แล้วไม่ต้องรอ
ร ายอาทิตย์ต่อไปซึ่งตอนนี้จะต้องลุ้นว่าหากมีเร าช นะรอบ 2

นั้นแน่นอนว่าประชาช นอะไรคนต่างเรียกร้อง
เป็นเงิ นสดและลุ้นว่ารั ฐ บ าลจะให้เกิ ดการ

มีเร าช นะรอบ 2 หรือไม่หรือจะเปลี่ยนแปลงใดๆซึ่งจะต้องรอ
การยืนยันอีกครั้งหนึ่งหลังเทศกาลสงกรานต์ผ่านพ้นไปก่อน

No comments:

Post a Comment