​ผู้ใช้เกิ​นคาด 32 ล้า​นคน​รัฐเเจ​กต่​ออี​กไหมเ​ช็กเลย - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 10, 2021

​ผู้ใช้เกิ​นคาด 32 ล้า​นคน​รัฐเเจ​กต่​ออี​กไหมเ​ช็กเลย


เราชนะ เข้าร่วมโครงการทะลุ 32.5 ล้านคนนางสาวกุลยา ตันติเตมิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า

โครงการเราชนะ มีผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 181,548 ล้านบาท

ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน

ถุงเงิน ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

No comments:

Post a Comment