3 ร า ศีมีลุ้นได้ถูกรางวัลได้ลาภใหญ่แนะวิธีเรียกโช ค - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Friday, April 2, 2021

3 ร า ศีมีลุ้นได้ถูกรางวัลได้ลาภใหญ่แนะวิธีเรียกโช ค


3 ร า ศีงวดนี้ มีลุ้นได้ถูกรางวัลได้ลาภใหญ่แนะวิธีเรียกโช ค
เร่เข้ามาใครอย ากถูกหวยบ้ างขอให้ยกมือขึ้น หมอไก่ พ.พาทินี
เผย 3 ราศี มีโอก าสรับท รัพย์อย่ างต่อเนื่ อง
มีดว งเรื่องเงิ น ทองโช คล าภ ไดัรับโอ ก าส สมใจปรารถนา ไทยรั ฐออนไลน์ เช็ กเลย
ร าศีเมถุน (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

ดวงการเงิ นของชาวราศีเมถุนดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงนี้มีโอก าสรับทรั พย์อย่ างต่อเนื่ อง
แต่จะให้พูดว่าดีมากก็คงไม่ได้ เพราะดวงชะตาเพิ่งเป ลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี
จึงเหมือนคนไม่สบ า ยหนักแล้วเพิ่งฟื้นไข้ เรื่องโช คล าภมีโอก าสได้นิดหน่อยพอทำให้ชื่นใจ
ร าศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

ร าศีกรกฎถือว่าเป็นราศีที่น่าจับตามองมากๆ เรื่องทำมาหากิน มีโอก าสได้รายได้เข้ากระเป๋ามาก
มีรายได้เข้ามาเยอะ บ างคนได้รายได้จากหลายช่องทางอีกต่างหาก
การเงิ นมีความสตรองมั่นคงอย่ างมาก เรื่องโ ชคล าภถ้าถามว่ามีไหม
บอกได้เลยว่ามีแน่ๆ ดวงมีโอก าสได้โช คได้ลาภ มีโอก า สสมหวังแบบค าดไม่ถึง
ร าศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

ชาวร าศีมีนการเงิ นค่อนข้างดี แต่ส่วนใหญ่จะได้มาจากการทำงาน
จะหวังรวยทางลัด รวยภายในวันเดียวนั้นย ากสักหน่อย
แต่ถ้าหวังลาภแบบพอหอมปากหอมคอนั้นยังพอได้อยู่
วิธีเรียกโช คล าภที่ทำได้
1. เ ปิดไฟเรียกโช คล า ภ เพราะในทางฮวงจุ้ย บ้ า นที่มืดนั้นหมายถึงอับโช ค
ติดขัด มีอุปส รรค โช คดีไม่เข้ามา แต่ถ้าเปิ ดไฟให้สว่างก็จะมีโช คล าภโช คดีเข้าบ้ าน
2. เก็บของที่รก โดยเฉพาะของที่อยู่หน้าบ้ าน เพราะเป็นสิ่งที่ขัดล าภ
โช คล าภเข้ามาในบ้ านไม่ได้ (ลองนึกภาพดูถ้าบ้ านรกอย่าว่าแต่โช คล าภเลย…คนยังเข้าลำบ ากเลย)
3. ประตูคือปากทางเข้าของโช คล าภ หากประตูบ้านคุณฝืดก็ขอให้เอาน้ำมัน
ไปหยอดเพื่อให้ประตูเปิ ดปิ ดสะดวกๆ เพราะประตูที่เปิดสะดวกจะหมายถึงมีโช คล าภเข้ามาง่าย ไม่ค่อยมีอุปสรรค

No comments:

Post a Comment