กลุ่มเดียวเต รีย มเ ฮได้คร บเล ย 4,000 บ าท - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Monday, April 5, 2021

กลุ่มเดียวเต รีย มเ ฮได้คร บเล ย 4,000 บ าท


ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบี ยน ม.33เร ารักกัน ไม่ผ่ านในรอบแรกและยื่นขอทบทวนสิทธิผ่าน
www.ม33เร ารักกัน.com ต้องตรวจสอบสิทธิ ม33เร ารักกัน ผ่าน www.ม33เ ร ารักกัน.comเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ และคลิก

ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ จะต้องกรอกข้อมูลดังนี้ม33เร ารักกัน ตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิได้ผ่านเว็บไซต์
จากนั้นผู้ที่ผ่านเกณฑ์รออีกเพียง 1 สัปดาห์ ก็จะได้รับวงเงิ น เต็ม คือ 4,000 บ าทในครั้งเดียว ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564
ส่วนผู้ประกันตนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่เคยลงทะเบี ยนมาก่อน ก็จะทราบผลในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน

โดยผู้ลงทะเบี ยนแบบไม่มีสมาร์ทโฟนมีจำนวนกว่า 3 หมื่น 2 พันคน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลและวิธีการรับเงิ นให้รับทราบต่อไป
ตรวจสอบเงิ นม33เร ารักกัน เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง
วันนี้ 5เม.ย.64 ผู้ได้รับสิทธิ ม33เร ารักกัน จะได้รับวงเงิ น เป็นงวดที่ 3 อีก 1,000 บาท เงิ นเข้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าและชำระค่ าบริการได้ จะใช้ในทันที หรือเก็บสะสมไว้ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564

และสัปดาห์หน้าช่วงวันหยุดสงกรานต์ 2564 จะได้รับเงิ น งวดที่ 4 อีก 1,000 บาท งวดสุดท้ ายครบ 4,000 บ าท ในวันที่ 12 เมษายน 2564

No comments:

Post a Comment