ประกาศผลเเล้ ววัน นี้ เรารักกันเเ จก 4 พั นบา ทเช็ กเลย - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Friday, April 9, 2021

ประกาศผลเเล้ ววัน นี้ เรารักกันเเ จก 4 พั นบา ทเช็ กเลย


ผู้ประกันตน ในมาตรา 33 ระบบประกันสังคมลงทะเบียนเพื่อรับเงิน ในช่วงสถานการณ์จำนวน 4,000 บาทได้เปิดให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ไม่ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติโครงการ ม.33 เรารักกัน สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่ 28 มี.ค.
วิธีเช็กสิทธิ์ ม.33 เรารักกัน
1. เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

2. คลิกคำว่า ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ แถบสีน้ำเงิน
3. กรอกข้อมูลดังนี้
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของตนเอง
ชื่อภาษาไทย
นามสกุลภาษาไทย

วัน เดือน ปีเกิด
4. เสร็จแล้วคลิกคำว่า ตรวจสอบสถานะ

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
สามารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 11 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.

No comments:

Post a Comment