​น้อย​คน​รู้​ของ 9 ประเภ​ทใ​ช้เรา​รักกั​น​จ่า​ยได้ - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Sunday, April 11, 2021

​น้อย​คน​รู้​ของ 9 ประเภ​ทใ​ช้เรา​รักกั​น​จ่า​ยได้


สำหรับผู้ที่ดำเนินการ ลงทะเบียน เช็คสิทธิ เรารักกันและยืนยันสิทธิ เรียบร้อยแล้วจะได้รับเงินเข้าแอพพิลเคชั่น เป๋าตัง
เพื่อใช้จ่ายกับร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการของรัฐ ที่มีแอพพลิเคชั่น ถุงเงิน เรารักกัน
ใช้เงินเยียวย าให้คุ้มกับร้านค้าและผู้ให้บริการที่หลากหลายที่ผู้มีสิทธิ เรารักกัน สามารถใช้ได้ พร้อมเช็คเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้อง ดังนี้

ม33 เรารักกัน ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง ร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆ ที่สามารถใช้จ่ายเงิน ม33 เรารักกัน ได้ มีทั้งหมด 9 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
2. สินค้าในร้านค้าธงฟ้า
3. สินค้าในกิจการ OTOP
4. สินค้าทั่วไป เช่น ร้านขายของฝาก ร้านซ่อมทุกประเภท เช่ารถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ร้านขายอุปกรณ์เพื่อการกีฬา ร้านขายสินค้าเกษตร ร้านบริการเกี่ยวกับสั ตว์ เลี้ยง ขายอาหารสั ต ว์ ร้านบริการจัดสวน ร้านขายเสื้อผ้า มินิมาร์ท ตลาดสด

5. โรงแรม ที่พัก เช่น โฮมสเตย์ หอพัก แมนชั่น อพาร์ทเมนท์ แฟลต
6. สุขภาพ ความงาม เช่น ร้านขายเครื่องสำอางและบำรุงผิว ร้านขายย าและอาหารเสริม ร้านเสริมสวย ร้านทำเล็บ ร้านสปา ร้านนวด
7. ขนส่งสาธารณะ ได้แก่ แท็กซี่ รถตู้ จักรย านยนต์ สามล้อถีบ รถสองแถว รถไฟฟ้า รถไฟ เรือ รถ บขส.

8. รับเหมา งานช่าง ทำความสะอาด
9. สุขภาพ การแพทย์ เช่น สถานพย าบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน กลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแ พ ทย์ คลินิก

No comments:

Post a Comment