เนเงิ​น เผยแ​คปชั่น - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Friday, April 23, 2021

เนเงิ​น เผยแ​คปชั่น


ห ลังจากประกาศเลิกฟ้าผ่ า จบค วา มสั มพันธ์ 4 ปี สำห รับคู่รั กที่กำลังจะแต่งงาน เนเงิน เจตริน ศรีสังข์ อดีตแฟน เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หรือ รัชนก สุวรรณเกตุ ที่หลังจากเลิกรากันสักพัก ็ยังไม่มีสาวคนใหม่สักที แต่ เนเงิน ได้เผยแคปชั่นตัดพ้อความรู้สึกผิดหวังจากความรักรัวๆ ลงเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังฝ่ายหญิง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ออกตัวแรงกับตำรวจหนุ่มมาดหล่อ พระเอกเอ็มวี

เ นเ งิน เจ นนี่

เนเ งิน เจ นนี่
ล่าสุด เนเงิ น ได้โพสต์ ข้อความว่า อดี ตช่า งมัน เพราะสิ่ งสำ คัญคือปัจจุบันและอ นาคต

โพสต์ ดังกล่าว

ภาพ ที่โพ สต์
ซึ่งก่อ นหน้านี้ เนเงิน ก้ได้โ พสต์แค ปชั่นว่า คนที่ หายากที่สุดในชีวิต คื อคนที่เข้าใจ

อย่างไรก็ตาม ขอเป็ นกำลั งใ จให้กับทั้ งสองฝ่ายด้ว ยนะคะ
ขอบคุณ เจต ริน ศรีสั งข์

No comments:

Post a Comment