​ กลุ่​ ม​ พิเศษเราชนะ ได้เ​ งินวันไ​ ห​ นลองเช็กเลย - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 3, 2021

​ กลุ่​ ม​ พิเศษเราชนะ ได้เ​ งินวันไ​ ห​ นลองเช็กเลย


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเผย สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่

ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม  9 เมษายน 2564 ว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ Smart Card ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน  31 พฤษภาคม 2564

No comments:

Post a Comment