ด่ว นป ระยุทธ์ ยกเลิกกิ จกร รมทั้ งหมด - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Wednesday, April 7, 2021

ด่ว นป ระยุทธ์ ยกเลิกกิ จกร รมทั้ งหมด


พล.อ.ประยุทธ์ สั่งยกเลิกกิจกรรมของรั ฐบ าลทั้งหมด ครม.เตรียมเค าะมาตรการป้องกันCVระลอกสามวันนี้ (7 เม.ย.)
วันที่ 7 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบ าดCV ที่ทวีความรุนแ รงขึ้น

โดยพบการกระจาย ในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงพื้นที่ต่างจังหวัด โดยพบความเชื่อมโยงมากสุดจากสถานบันเทิงหลายแห่ง
ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ ที่ทำเนียบรั ฐบ าล
ก่อนการประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ถึงการระบาดของCV
ระลอกที่สาม ว่า มีความกังวล ซึ่งวันนี้จะมีการประชุมหารือและมีมาตรการป้องกันออกมา
“วันนี้กิจกร รมอะไรของรั ฐบ าลก็ต้องยกเลิกไป ทุกคนก็ต้องกลับไปสรงน้ำพระที่บ้ านแล้วกัน
และต้องระมัดระวังเรื่องการอวยพรต่าง ๆ ด้วย ซึ่งนายกฯก็ Swap ไปแล้ว”
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการเรียกประชุมด่วน ศบค.ก่อนช่วงสงกรานต์หรือไม่ นายกรั ฐมนตรี
กล่าวว่าต้องประชุมอะไรอีก ที่ผ่านมาได้สั่งกำชับด้านมาตรการในทุกวันอยู่แล้ว
พร้อมให้แนวคิดนำไปพิจารณาร่วมกันในคณะกร รมการส่วนที่เกี่ยวข้อง และในวันนี้อาจจะมีมาตรการออกมาเพิ่มเติมอีก

ถึงอย่ างไรก็ตามจะต้องห่วงความรู้สึกของประชาช น โดยทุกคนจะต้องร่วมมือกัน หากไม่ร่วมมือก็จะ เกิ ดขึ้นแบบนี้ซ้ำอีก พร้อมขอให้ระมัดระวัง​มากขึ้น
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ซึ่งก็ได้มีการกำชับ ครม.ไปแล้วทุกคน ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน
ขออย่ าให้อะไรต้องแย่ไปกว่าเดิม ซึ่งก่อนเดินขึ้นตึกบัญชาการ 1 นายกรั ฐมนตรี ยังได้ย้ำว่า เป็นห่วงประชาช นและได้ทำอย่ างเต็มที่แล้ว
โดยได้ยกเลิกวาระงานในช่วงเช้าก่อนประชุม ครม.ทั้งหมดในเวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรั ฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรั ฐบ าล ประกอบด้วย
1.รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกร รม และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรั ฐมนตรี เพื่อจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand)
2. รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรั ฐมนตรี เพื่อจัดแสดงนิทรรศการการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็ กและเย าวช น
3. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ยกเลิกร่วมงานกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายศักดิ์สย าม ชิดชอบ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เวลา 14.00 น.วันที่ 7 เมษายน ในการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิ ดใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายบ างปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ช่วงอำเภอปากช่อง – อำเภอสีคิ้ว บริเวณจุดตัดกับถนนมิตรภาพ
กิโลเมตรที่ 65 บ้ านหนองไผ่ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
นอกจากนี้ ยังมีการยกเลิกการจัดงานสงกรานต์ ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรั ฐบ าลในวันศุกร์ที่ 9 เมษายนนี้ด้วย

No comments:

Post a Comment