หมอทวีศิล ป์ ตอบชัด ส งกราน ต์ เดินทางไ ด้ห รือไม่ - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Thursday, April 8, 2021

หมอทวีศิล ป์ ตอบชัด ส งกราน ต์ เดินทางไ ด้ห รือไม่


เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ศปก.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (สธ.) ได้ สำหรับการควบคุม และกำหนดพื้นที่สถานการณ์ด้วยการแบ่งเป็นสีนั้น ที่ประชุมสรุปว่า จะไม่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนสีของพื้นที่ เนื่องจากกระทบ การวางแผนการเดินทาง การประกอบการ ผู้ไม่เกี่ยวข้อง แม้ว่า การใช้ยาแรงจะได้ผล แต่กระทบต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องจำนวนมากต้องได้รับผลกระทบไปด้วย ทั้งนี้ การเดินทางยังสามารถทำได้เหมือนเดิม

ยอดติด CV-19 วันนี้
วันที่ 22 มี.ค.- 7 เม.ย. พบว่า มีผู้ติด CV-19 จากสถานบันเทิง 504 รายเท่านั้น จะออกมาตรการกระทบกับคนเรือนล้านไม่ได้ จึงต้องทำเฉพาะกลุ่มเท่านั้น เมื่อไม่มีการเปลี่ยนมาตรการพื้นที่ การจัดกิจกรรม ยังสามารถทำได้ แต่ต้องเพิ่มความเข้มงวด อย่างสม่ำเสมอ และเคร่งครัด หากหยุดทำกิจกรรมสามารถทำได้ด้วยความสมัครใจ นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ศบค. แถลงสถานการณ์ CV-19 หลังประชุม ยกระดับมาตรการ ยืนยัน พื้นที่ไม่เปลี่ยนระดับการควบคุม ยังคงสีเดิม ตอบชัดประเด็นการเดินทางข้ามจังหวัด ทำตามมาตรการป้องกันด้วยนะคะ

No comments:

Post a Comment