เช็กสิทธิเราชนะ โอน 7,000 บาท เข้าบัตรประชาชนให้กลุ่มพิเศษที่ผ่านเกณฑ์วันนี้ - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Tuesday, May 4, 2021

เช็กสิทธิเราชนะ โอน 7,000 บาท เข้าบัตรประชาชนให้กลุ่มพิเศษที่ผ่านเกณฑ์วันนี้


วันนี้ (30 เม.ย. 64) โอนเงิน 7,000 บาท เข้าบัตรประชาชนให้ผู้ที่ต้องกาความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนเราชนะ ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64

กระทรวงการคลังโอนเงินเราชนะจำนวน 7,000 บาท ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนเราชนะระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64 แล้ววันนี้ (30 เม.ย. 64)
ตรวจสอบสิทธิเราชนะ กลุ่มพิเศษลงทะเบียนเข้าร่วม 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64 รู้ผลรับ 7,000 บาท วันนี้

โดยวงเงินจำนวน 7,000 บาท จะถูกโอนเข้าบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อให้นำไปใช้จ่ายกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ, ร้านค้าคนละครึ่ง รวมถึงร้านค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. นี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 64

ส่วนวิธีการตรวจสอบวงเงินเราชนะ สามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ตรวจสอบยอดวงเงินคงเหลือในบัตรประชาชนได้จากแอปพลิเคชั่นถุงเงินของร้านค้า หลังจ่ายค่าสินค้าและบริการ
โทรสอบถามบริการตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติหมายเลข 0 2109 2345 กด 3

No comments:

Post a Comment