ผู้ถือบัตรคนจนงานเข้า 14.5 ล้านใบ ถึงเวลาสิ้นสุดโครงการ - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Friday, June 7, 2019

ผู้ถือบัตรคนจนงานเข้า 14.5 ล้านใบ ถึงเวลาสิ้นสุดโครงการวันที่ 7 มิ.ย. มีรายงานว่า มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบัตรคนจน โดยนายลวรณ แสงสนิท สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สำหรับช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 14.5 ล้านคน ซึ่งโครงการนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.2562 สศค.ขอยืนยันว่า กระทรวงการคลังยังมีเงินในกองทุนประชารัฐสวัสดิการฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มคนพิการที่มีบัตรคนจน อีกประมาณ 1,400-1,600 ล้านบาท จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์หน้า สศค.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการบัตรคนจน จะมีการประชุมกับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อร่วมกันพิจารณาการดำเนินนโยบายบัตรคนจน หลังจากสิ้นสุดโครงการเดือน ก.ย.2562 ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร เพราะงบประมาณประจำปี 2563 จะออกช้าไป 3 เดือน

"ปัจจุบันเรื่องการขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการฯ จากเดือน ก.ย.ออกไปถึงเดือน ธ.ค.นั้น ยังเป็นแค่แนวคิด รวมทั้งเรื่องการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการฯ ให้กับกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งด้วย ซึ่งแนวทางทั้งหมดนี้จะต้องนำเสนอกรรมการประชารัฐสวัสดิการฯ ในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาก่อน หลังจากนั้นจะต้องเสนอแผนงานทั้งหมดให้กับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่ ก่อนเสนอรัฐบาลใหม่ในการประชุม (ครม.) พิจารณาอีกครั้งว่าจะเดินหน้าโครงการบัตรสวัสดิการฯ ต่อไปอย่างไร" นายลวรณ กล่าว

No comments:

Post a Comment