​ ประมวลผล ​ ประ​ ชาชนชอบโครงกา​ ร เรา​ ชนะ ทั้ง​ ป​ ระเทศ - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Wednesday, March 31, 2021

​ ประมวลผล ​ ประ​ ชาชนชอบโครงกา​ ร เรา​ ชนะ ทั้ง​ ป​ ระเทศ


โครงการเราชนะ” ก็เป็นอีกครั้งที่รัฐบาลแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยอย่างทั่วถึง ด้วยการวางแผนนโยบายที่จะช่วยแบ่งเบาความยากลำบากในทุกหย่อมหญ้า เกิดเป็นรูปแบบการเยียวยาที่ทั้งช่วยลดภาระค่าครองชีพ ช่วยเพิ่มกำลังซื้อ กระจายรายได้ให้ผู้ค้ารายย่อย และกระตุ้นเศรษฐกิจให้เงินหมุนเวียนไปยังชุนชนทั่วประเทศ

เยียวยาต่อเนื่อง ใช้งานได้หลากหลาย สร้างความเข้าใจสังคมไร้เงินสด
รูปแบบของโครงการเราชนะ จะเป็นการให้สิทธิเงินช่วยเหลือรวมคนละ 7,000 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ระหว่างกุมภาพันธ์-มีนาคม 64 มีเป้าหมายเริ่มต้นจำนวน 31.10 ล้านคน ซึ่ง ณ ขณะนี้ได้มีประชาชนผ่านการคัดกรองตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก และใช้สิทธิไปแล้ว 30.80 ล้านคน ปริมาณดังกล่าวถูกส่งต่อเป็นเม็ดเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยเป็นจำนวนมากกว่า 100,000 ล้านบาท

จำนวน 7,000 บาทสามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อนำไปชำระค่าสินค้า อาหาร บริการ เครื่องดื่ม ได้หลากหลาย อาทิ ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง รวมถึงร้านค้าและผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ลงทะเบียนเราชนะ กับธนาคารกรุงไทย หรือที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ซึ่งมาตรการนี้จะเน้นช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระ เกษตรกร แท็กซี่ ตุ๊กๆ ค
นขับรถตู้ วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าหาบเร่ ฯลฯ โดยปัจจุบันก็มีร้านค้าที่เข้าร่วมโรงการเราชนะแล้วมากกว่า 1.2 ล้านร้านค้า ซึ่งรัฐบาลก็คาดการณ์ว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 พฤษภาคม 64 จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบราว 200,000 ล้านบาท ส่งผลต่อเนื่องสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจให้ค่อยๆ ฟื้นคืนอย่างเป็นลำดับในขั้นต่อไป

และเหนืออื่นใดคือความสำเร็จในการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้จ่ายในรูปแบบ “ไร้เงินสด” (Cashless) ให้กับประชาชนทั่วประเทศไปพร้อมกัน เห็นได้ชัดเจนจากในปัจจุบันที่การใช้งาน “เป๋าตัง” เป็นเรื่องที่ใครก็สามารถทำได้ด้วยตนเอง ซึ่งนับเป็นรากฐานที่สำคัญของการพาไทยไปสู่ยุค 4.0 อย่างแท้จริง
นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ก็ยังสามารถรับสิทธิได้เช่นกันด้วยการใช้งานผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะใช้ประโยชน์จากสมาร์ทการ์ด โดยผู้ได้รับสิทธิสามารถนำบัตรประชาชนไปใช้จ่าย ใช้สิทธิตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะได้ทันที

No comments:

Post a Comment