เรา ช นะ ต่ อ เฟ ส 2 - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Sunday, April 4, 2021

เรา ช นะ ต่ อ เฟ ส 2


โครงการเราชนะทางภาครัฐบาลจะหมดอายุหรือว่าจะจบในวันที่ 31 มีนาคมพ. ศ. 2564 นี้เเล้ว
หลังเป็นกระแสข่าวอยู่ตอนนี้ว่าทางรัฐบาลจะต่อโครงการเฟส 2 ของเราชนะไหม หรือจะไม่ต่อยังไงเพราะมีทางหลายเพจที่เกี่ยวกับ
เพจของรัฐบาลได้ออกมาพูดคุยกันเรื่องที่จะต่ออายุโครงการเราชนะเฟส 2 เพราะทางประชาชนยังไม่เรียกร้องกันมาว่าขอให้

รัฐบาลหรือนายกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ต่อเฟส 2 ให้กับทางภาคประชาชนเพราะตอนนี้สถานการณ์ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลงง่ายๆ
ประชาชนยังอยู่ในฐานะย ากลำบากอยู่ประชาชนจึงเรียกร้องกันมาตรงนี้เยอะว่าอยากให้รัฐบาลเพิ่มเราชนะไป
 

3 เดือนเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนได้ เพราะประชาชนส่วนมากหรือไม่ได้รับการช่วย
ต่างกันพากันหันไปหาเงินกู้นอกระบบขอเข้าถึงง่ายๆทำให้ประชาชนเจอปัญหาเพิ่มไปอีกเพราะไม่มีเงินไปจ่ายดอ กเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ
 

จึงอยากให้ภาครัฐมองเห็นตรงนี้ว่าจะต่อโครงการนี้อีกหรือไม่มองในส่วนทางภาครัฐบาลในส่วนนี้ยังหารือกันอยู่ว่าจะต่อเราจะนั่งไปอีก 3 เดือน
หรือไม่ต้องรอทางทานธนาคารกรุงไทยและทางการคลังหารือกันอีกรอบ

No comments:

Post a Comment