4 ปีนัก ษัตร ด วงพุ่งสุด เงิ นงา นมาแ รง - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Wednesday, April 7, 2021

4 ปีนัก ษัตร ด วงพุ่งสุด เงิ นงา นมาแ รง


4 ปีเกิ ดมาเงิ นงานมาแ รง ประจำเดือน เมษายน 2564
มาดูกันว่าในเดือนนี้ปีเกิ ดไหนทั้งก ารงานและก ารเงิ นจะรุ่งพุ่งปังแบบฉุดไม่อยู่กันบ้ าง
ปีวอก มีสติมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องเดินทางไ กล มีเรื่ องให้ทำเรื่ อยๆ วางแผนไว้ก ารเงิ นมาแ รง

ปีชวด ก ารงานรัดกุม คิดน้อยทำไวดันเป็นผลดี ก ารงานอึดอัดหน่อย แต่สุดท้ ายสบ ายๆ

ปีมะโ รง เก็บทรั พย์ได้ ได้รับก ารสนับสนุน เข้ าหาผู้ให ญ่จะดี

ปีระก า มีเรื่ องจำเป็นต้องทำ คิด เหนื่ อย เน้นงานใช้ความคิด ค่อยๆ อย่ ารีบ หวังน้อยแต่พอตัว

No comments:

Post a Comment