​กลุ่ม​นี้โอนแล้ว 7 พัน ได้​กันรึ​ยัง - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Friday, April 9, 2021

​กลุ่ม​นี้โอนแล้ว 7 พัน ได้​กันรึ​ยัง


เร าช นะ” เช็ คสิทธิ www.เร าช นะ.com กลุ่มพิเศ ษเ ช็ควิธีรับ “เงิ นเยี ยวย า” รวดเดียว 7 พันบ าท ตรวจสอบสถานะได้วันที่ 9 เมษายน 2564
มาตรการช่วยเหลือ เยี ยวย าผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์CVสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ ในโครงการ เร าช นะ

เช็ คสิทธิผ่านการลงทะเบี ยนคัดกรองสิทธิ www.เร าช นะ.com เพื่อรับเงิ นเยี ยวย าไปใช้จ่ายกับร้ านค้ าที่ร่วมมาตรการผ่านแอพลิเคชั่น
เป๋าตัง รวมไปถึงกลุ่มพิเศ ษ และกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ภาครั ฐได้เปิดรับลงทะเบี ยนเป็นกรณี พิเศ ษ
โดยการใช้บัตรประชาช นแบบสมาร์ทการ์ด ก็ปิดรับลงทะเบี ยนไปแล้ว และจะได้รับเงิ นเยี ยวย าในวันที่ 9 เมษายน 2564 นี้

เรื่องนี้ นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
ได้กล่าวถึงความคืบหน้าสำหรับการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิช่วยเหลือเงิ นเยี ยวย าในกลุ่มดังกล่าวนั้น

สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นมา
โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงิ นสิทธิ์ จำนวน 7,000 บ าทในวันที่ 9 เมษายน 2564

No comments:

Post a Comment