กลุ่มพิเศษเราช นะ รับได้เลย 7 พันบาท - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Friday, April 9, 2021

กลุ่มพิเศษเราช นะ รับได้เลย 7 พันบาท


โครงการ เราชนะ ได้เปิดเช็คสิทธิผ่านการลงทะเบียนคัดกรองสิทธิ www.เราชนะ.com เพื่อรับเงินเยี ยวย าไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมมาตรการผ่านแอพลิเคชั่น เป๋าตัง รวมไปถึงกลุ่มพิเศษ และกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ภาครัฐได้เปิดรับลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษโดยการใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ก็ปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว และจะได้รับเงินในวันที่ 9 เมษายน 2564 นี้

ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงความคืบหน้า
สำหรับการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิช่วยเหลือเงินเยี ยวย าในกลุ่มดังกล่าวนั้นสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นมาโดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาทในวันที่ 9 เมษายน 2564

ช่องทางตรวจสอบสถานะ เราชนะ เช็คสิทธิลงทะเบียนรับเงินเยี ยว ย า
ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ
02 111 1144 กด 2   24 ชั่วโมง

ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ
02 109 2345 กด 3   24 ชั่วโมง

No comments:

Post a Comment