​ผล​ตอบรับ​ดี มีเกณ​ฑ์ต่อโครงกา​ร - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Monday, April 12, 2021

​ผล​ตอบรับ​ดี มีเกณ​ฑ์ต่อโครงกา​ร


กระทรวงการคลัง เผยโครงการ เ ร าช นะ ยอดใช้จ่ายพุ่ง 1.85 แสนล้านบ าท มีร้ านค้าเข้าร่วมแล้ว 1.2 ล้านกิจการ
ส่วนประชาช นได้สิทธิ์รวม 32.5 ล้านคน กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการ เร าช นะ
พบว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่ าการใช้จ่าย

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 185,650 ล้านบ าท โดยข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
สำหรับประชาช นผู้ได้รับสิทธ์ในโครงการ เร าช นะแบ่งออกเป็น
1.ประชาช นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายในโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวนยอดใช้จ่ายรวม 70,593 ล้านบ าท

2. ประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในโครงการ คนละครึ่ง และเร าเที่ยวด้วยกัน
และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ เร าช นะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของโครงการ
และยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการ แล้วจำนวน 16.8 ล้านคน
และมีการใช้จ่ายวงเงิ นสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวนยอดใช้จ่ายรวม 104,029 ล้านบ าท

3.ประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ จำนวน 2.0 ล้านคน ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว
มียอดใช้จ่ายวงเงิ นสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวนยอดใช้จ่ายรวม 11,028 ล้านบ า ท
ขณะที่การใช้จ่ายส่วนใหญ่จะผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าที่มีแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ,ร้านค้า คนละครึ่ง
ที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการ รวมถึง ผู้ให้บริการ และผู้ประกอบการร้ านค้า เป็นจำนวนหลายล้านมาก

No comments:

Post a Comment