กระเเ สดีมา กเราชนะจะเเจกต่อไหม - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Friday, April 9, 2021

กระเเ สดีมา กเราชนะจะเเจกต่อไหม


ผู้ใช้สิทธิ เราชนะ รวม 32.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 190,488 ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้า ราคาประหยัด ที่มีแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ร้านค้าคนละครึ่งที่เข้าร่วมโครงการเราชนะรวมถึงร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.7 ล้านคน ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 รวม 71,691 ล้านบาท

2.กลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลแอปฯ เป๋าตัง ทั้งจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 16.8 ล้านคน ซึ่งใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.64 รวม 107,178 ล้านบาท

3.กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว 2 ล้านคน มียอดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.64 รวม 11,619 ล้านบาท.

No comments:

Post a Comment