ก รมอุตุเ ตือ นรั บ มือ พายุฤดูร้อน - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Thursday, April 8, 2021

ก รมอุตุเ ตือ นรั บ มือ พายุฤดูร้อน


8 เม.ย.64 – กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าระบุว่า ในช่วงวันที่ 8-9 เม.ย. 64
ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น

กับมีอากาศร้อน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองบ างพื้นที่
สำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น

ส่วนในช่วงวันที่ 10-13 เม.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีน
จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน
ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิ ดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโ ชกแร ง

สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

No comments:

Post a Comment