​พระ​พยอม ช​วน ​ปชช.อุด​หนุ​นผลไม้ ​หลังซื้​อที่ดิ​นให้ค​นจนทำกิน - Yakdung Khaw

สดๆร้อนๆ

Monday, April 12, 2021

​พระ​พยอม ช​วน ​ปชช.อุด​หนุ​นผลไม้ ​หลังซื้​อที่ดิ​นให้ค​นจนทำกิน


พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ได้จัดทำโครงการ ระดมทุนสร้างงานสร้างชาติ ซึ่งเป็นการซื้อที่ดินให้คนจนทำกิน ที่ทำมาแล้วหลายปี โดยพระพยอมได้ทยอยซื้อที่ดินรอบๆวัด เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ปลูกผลผลิตต่างๆ
พร้อมกับรับคนงานที่ยากไร้หรือไม่มีงานทำทุกคนเข้ามาทำการเกษตร แต่ผลผลิตในปีนี้ออกมาเยอะจนเกินไป โดยเฉพาะมะม่วงที่มีถึง 40 สายพันธุ์ ออกผลผลิตมาพร้อมๆกัน
ประกอบกับช่วงสถานการณ์โควิด ทำให้ประชาชนเข้ามาที่วัดน้อยลง จึงทำให้ผลผลิตที่เหลือเน่าเสียจำนวนมาก แม้ว่าพระในวัดจะนำไปแจกให้กับประชาชนขณะบิณฑบาต วันละ 20 เข่งแล้วก็ตาม ทางวัดจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนมาช่วยอุดหนุนผลผลิตดังกล่าว โดยทางวัดมีมาตรการคัดกรองcvอย่างเข้มข้น
ซึ่งผลผลิตที่มีจำหน่าย เช่น มะม่วงยายกล่ำ ราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท มะม่วงน้ำดอกไม้มันราคากิโลกรัมละ 40 บาท มะยงชิดกิโลกรัมละ 50 บาท เป็นต้น

No comments:

Post a Comment